Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilua ja tuotteistamista Commiasta

Mia Heiskanen on valmistunut palvelumuotoilijaksi Rastor-instituutin palvelumuotoilun ja tuotteistamisen opinto-ohjelmasta. Näin ollen Commiasta saa apua myös palvelujen tuotteistamiseen palvelumuotoilun keinoin. Työ toteutetaan huolellisella suunnittelulla, organisoinnilla ja käyttämällä analyyttisiä työkaluja tavoitteena parantaa palvelun laatua ja vastata asiakkaan tarpeisiin.

Palvelujen tuotteistaminen tarjoaa johdonmukaisuutta ja ennustettavuutta sekä edustaa uutta, helpommin hallittavaa liiketoiminnan tasoa. Tuotteistettu palvelu auttaa loppuasiakasta hahmottamaan sen paremmin verrattuna abstrakteihin palveluihin.  Palvelumuotoilulla tuotteelle ja/tai palvelulle luodaan erottuva olemus ja sisältö, joka buustaa myyntiä ja helpottaa viestintää palveluntarjoajan ja loppuasiakkaan välillä.

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä!

Copyright © 2020 Viestintätoimisto Commia | Tietosuojaseloste
Design: By Joan