Sisällöntuotanto

Why not Vantaa: Vantaan Energia lopettaa kivihiilen käytön vuonna 2022

Vantaan Energia lopettaa kivihiilen käytön energiantuotannossa vuonna 2022. Kivihiili korvataan pääosin lisäämällä hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen, tuuli- ja aurinkoenergian sekä maalämmön osuutta tuotannossa. Käytännön toimenpiteistä merkittävin on Vantaan Energian jätevoimalan laajennus. Laajennus takaa vantaalaisen kaukolämmön entistä ystävällisemmän tuotannon ja hinnan pysymisen vakaana.

Vantaan Energian matka kohti ilmastoneutraalia energiantuotantoa alkoi vuosikymmenen alussa. Muutamassa vuodessa tuotannon päästöjä on pienennetty merkittävästi ja energiaa tuotetaan kestävämmin menetelmin. Tämä on onnistunut pääosin jäte- ja biovoimaloiden avulla. Niiden käyttöönoton myötä Vantaan Energia on pudottanut hiilidioksidipäästöt ja fossiilisten polttoaineiden käytön alle puoleen vuoden 2010 tasosta.

Tärkein Vantaan Energian kivihiilettömyyden mahdollistava askel, on nykyisen jätevoimalan laajennus. Vantaan Energian vuonna 2014 valmistunut jätevoimala tuottaa sähköä ja lämpöä kotitalouksien kierrätyskelvottomasta sekajätteestä. Nyt rakennuspäätöksen saanut laajennus tulee valmistuttuaan käyttämään polttoaineenaan vuodessa noin 200 000 tonnia kaupan- ja teollisuuden kierrätyskelvotonta jätettä, joka on tähän mennessä viety hyödynnettäväksi ulkomaille. Jätevoimalan laajennusinvestointi on sekä ympäristön, että kansantalouden kannalta merkittävä: tulevaisuudessa jäte pystytään hyödyntämään kustannustehokkaasti kotimaassa samalla kun Vantaan Energian hiilidioksidipäästöt jälleen vähenevät 25 prosenttia.

– Jätevoimalan laajennuksen avulla, pystymme lopettamaan kivihiilen käytön kannattavasti, ilman kustannusvaikutuksia asiakkaallemme. Tällaisia rohkeita, ilmastomyönteisiä toimenpiteitä haluamme tehdä jatkossakin. Haluamme olla energia-alan muutoksentekijä. Haemme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti parhaita mahdollisia keinoja tuottaa energiaa fiksusti, kestävästi ja kohtuuhintaisesti, kiteyttää Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen yhtiön näkymiä.

Vihreämpää lämpöä vakaampaan hintaan

Vantaan Energia avasi vuonna 2014 jätevoimalan, jossa 1,5 miljoonan eteläsuomalaisen sekajätteet hyödynnetään lämmöntuotantoon. Sen jälkeen Martinlaaksossa sijaitseva vanha käytöstä poistettu kattila muutettiin biovoimalaksi. Sen polttoaineena käytetään pääasiassa kestävää biomassaa eli kotimaista läheltä tuotua puuhaketta, kuten teollisuuden ylijäämähaketta, sahanpurua ja vaneriteollisuuden hukkapaloja.

Nyt Vantaalle ollaan rakentamassa jätevoimalan laajennusta, joka pohjautuu entistä voimakkaammin kiertotalouteen. Kun lämmön ja sähkön yhteistuotantoon kelpaavaa raaka-ainetta saadaan läheltä, kustannukset pienenevät. Vantaan Energia on riippumaton fossiilisista tuontipolttoaineista ja niiden maailmanmarkkinahintojen heilahteluista.

– Erityisen hienoa tässä on se, että olemme onnistuneet luopumaan fossiilisista polttoaineista kustannustehokkaasti. Se on erinomainen uutinen asiakkaillemme, sillä tulevaisuuteen katsottaessa vantaalaisen lämmön hinta tulee pysymään vakaana pitkään, Vantaan Energian lämpöliiketoiminnan johtaja Ilkka Rekototeaa tyytyväisenä.

Hiilidioksidipäästöt nollaan

Tulevaisuudessa lämpöä tullaan tuottamaan Vantaalla entistä moninaisemmin tavoin. Tavoitteena on nollata loputkin hiilidioksidipäästöt. Tällä hetkellä Vantaan Energia selvittää muun muassa teollisuuden hukkalämmön hyödyntämistä lämmöntuotantoon. Lähitulevaisuudessa siintää myös lupaava vaihtoehto päästöttömään lämmöntuotantoon: geoterminen lämpö. Se on syvälle maankuoreen varastoitunutta ikivanhaa lämpöä, jonka hyödyntämistä kotitalouksien lämmön- ja sähköntuotantoon selvitetään niin Vantaalla kuin muuallakin Suomessa. Tulevaisuudessa asiakkaat voivatkin valita, millaisin keinoin tuotettua lämpöä he kotiinsa ostavat. Lämpöverkko on kanava, jota pitkin eri tavoilla tehokkaasti tuotettu uusiutuva lämpö kulkee asiakkaalle.

– Kaiken kaikkiaan vantaalaisen lämmön tilanne on todella hyvä. Pystymme tarjoamaan vantaalaisille pääkaupunkiseudun edullisinta lämpöä ja kesäaikaan lämmön hintamme on Suomen halvin. Edullisuus ei tarkoita tinkimistä ympäristöystävällisyydestä, päinvastoin. Kaikki lämpömme tulee tulevaisuudessa olemaan uusiutuvaa. Siitä olemme koko Vantaan Energian porukka todella ylpeitä, Ilkka Reko iloitsee.

Copyright © 2020 Viestintätoimisto Commia | Tietosuojaseloste
Design: By Joan