Sisällöntuotanto

ALD uudistaa tietojärjestelmiään

ALD on käynnistänyt sisäisten prosessien ja järjestelmien kehittämishankkeen osana Move 2025 -strategiaa. Uudistus vahvistaa entisestään henkilöstön kyvykkyyttä tuottaa parempaa asiakaskokemusta sekä vastata asiakkaiden ja markkinoiden nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

Digitaalinen transformaatio on yksi ALD:n Move 2025 -strategian peruspilareista. – Strategiamme mukaisesti panostamme vahvasti digitaalisuuteen, joka konkretisoituu sisäisten prosessien ja järjestelmien kehittämisenä sekä asiakasrajapinnan kehittämishankkeena, Chief Digital Officer Juha Karstunen taustoittaa. Karstusen mukaan kehittyneet taustajärjestelmät mahdollistavat tulevaisuudessa digitaalisten asiakasjärjestelmien kehittämisen ja entistä paremman integraation. – Rakennamme nyt perustuksia tulevaisuudelle. Muutosta ei tehdä pelkästään Suomessa, vaan vastaavia kehityshankkeita on käynnissä ALD:ssa myös pohjoismaisella ja globaalilla tasolla. Saamme siis jatkossa vahvaa synergiaetua koko ALD:n globaalista ekosysteemistä sisäisiin ja ulkoisiin prosesseihimme.

Työntekijäkokemus näkyy asiakaskokemuksessa

Työntekijäkokemuksen parantaminen on ALD:lle tärkeä tukipilari ja yhtiössä uskotaankin vahvasti, että se tulee vahvistumaan osana järjestelmäuudistuksen sisältäviä digitaalisia askelia. – Sisäisten prosessien uudistaminen parantaa henkilöstön sitoutumista, kun työ sujuvoituu ja mahdollistaa aivan uudenlaisia asioita. Se puolestaan heijastuu moniulotteisesti asiakaskokemukseen ja mahdollistaa meille uudenlaisten palvelujen ja tuotteiden lanseeramisen, International Sales Manager Valtteri Nuutinen summaa hankkeen hyötyjä.

-Uusien työkalujen myötä henkilöstömme kyvykkyys analysoida ja seurata ympäröivän maailman muutostrendejä ja asiakkaiden preferenssejä paranee entisestään. Asiakkaiden suuntaan se näkyy esimerkiksi niin, että voimme tuottaa entistä kehittyneempiä analyyseja, havainnollistavia raportteja ja monipuolisempaa ympäristöystävällisen liikkumisen konsultaatiota, Nuutinen lisää.

Data töihin >> lue uutinen kokonaisuudessaan ALD Automotiven verkkosivuilta.

Copyright © 2020 Viestintätoimisto Commia | Tietosuojaseloste
Design: By Joan