Sisällöntuotanto Toimitustyö

Esihenkilö – muista ihminen muutoksessa

Organisaatioissa tapahtuu jatkuvana virtana muutoksia, joiden pyörteissä ihmisten tarpeet tuppaavat unohtumaan. Se voi aiheuttaa uupumista ja jopa ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. Ammattiliitto Pro rakentaa yhteistyössä työnantajaliitto LVI-Tu:n kanssa kaikille työpaikoille avointa verkkokoulutusta, jonka avulla esihenkilö voi suunnitella muutokset niin, ettei yksilö putoa kelkasta.

Koulutuskokonaisuuden primus motorina toimii Pron palvelusektorin johtaja Minea Pyykönen. – Havaitsin joitain vuosia sitten, että merkittävä syy ihmisten putoamiseen ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle on se, etteivät he pysy mukana työpaikkojen muutoksissa. Kokemukseni mukaan muutosprosessit toteutetaan organisaatioissa usein pelkästään teknisellä tasolla. Ihmiset ja muutoksiin liittyvät psykologiset tarpeet muutoksen eri vaiheissa unohtuvat. Siitä voi seurata pahimmillaan uupumista, sairaslomia, irtisanoutumisia ja ennenaikaisia eläkkeitä, joista puolestaan kumuloituu kustannuksia niin yksilölle, organisaatiolle kuin koko yhteiskunnalle.

Prossa haluttiin lähteä tukemaan työyhteisöjä ja esihenkilöitä muutosten läpiviennissä omalla koulutuskokonaisuudella., Koulutus on kaikille avoin verkkokurssi , joka tullaan tarjoamaan sen valmistuttua verkkokoulutuksena Pron ja sen yhteistyökumppaneiden sivuilla. – Yksi keskeinen tehtävämme on rakentaa avoimesti ja vastuullisesti reilua työelämää yhdessä muiden liittojen kanssa. Tämä koulutuskokonaisuus on hyvä esimerkki työnantajaliiton kanssa tehtävistä kehityshankkeista.

Mutsi opastaa muutosmatkalla

Koulutus kulkee nimellä MUTSI – muutoksen tuki sinulle. Kantavana ajatuksena on, että muutos on matka, jonka oppaana MUTSI toimii.

Kun organisaatio ja yksilö ovat muutosten keskellä jatkuvassa stressitilassa ja muutosten johtaminen ontuu, syntyy helposti negatiivinen kierre, joka syö jaksamista ja työn tuottavuutta. Ja toisin päin, jos ihmiset osataan osallistaa osaksi muutosta, ja kirkastaa sen merkitys mahdollisimman selkeästi, ei tulevaisuus näytäkään enää niin pelottavalta. Se auttaa jaksamaan paremmin työssä. – Koulutuksen keskiössä ovat muutosten suunnittelu, viestintä, ihmisten osallistaminen ja sitä kautta positiivisen kierteen aikaansaaminen työyhteisössä, Pyykönen valottaa.

Huomio psykologiseen prosessiin

MUTSI tarjoaa käytännönläheisen paketin esihenkilölle työpaikan erilaisten muutosten läpivientiin.. Materiaali koostuu mallipohjista, videoista, käytännön ohjeista, vinkeistä ja käsikirjoista, joiden avulla muutoksen voi suunnitella alusta loppuun muutoksen koosta riippumatta. – Mielestäni keskeistä on nostaa esille muutoksiin liittyvä psykologinen prosessi teknisen muutosprosessin rinnalla. Aina ei tulla ajatelleeksi, että muutokseen liittyy aina yksilötasolla erilaisia tunteita ja kokemuksia, jotka vaikuttavat siihen, miten valmiita ihmiset ovat valmiita hyppäämään siihen mukaan. Joku on siihen heti valmis, kun taas toinen vastustaa sitä viimeiseen saakka. Siksi psykologisen prosessin huomioiminen on tärkeää.

Viesti, viesti ja viesti

Mutsissa painotetaan myös viestinnän merkitystä, johon on tarjolla kättä pidempää muun muassa muutosviestinnän oppaan muodossa. – Viestintä on avainasemassa muutoksen onnistumisessa. Toistoa, toistoa ja toistoa tarvitaan koko muutosmatkan ajan eri kohderyhmille suunnattuna.

Moni esihenkilö pohtii myös, miten ihmiset saa ylipäätään mukaan muutokseen ja innostumaan siitä. Siihenkin Pyykönen lupaa käytännön läheistä tukimateriaalia MUTSI:n sisällöissä.

Hyvässä yhteistyössä

Verkkokoulutusta ei luoda suinkaan suppilossa Pron sisällä, vaan aivan kuten muutoinkin, tiiviissä yhteistyössä kumppanien kanssa. – Suunnittelemme ja rakennamme kokonaisuutta yhdessä työnantajaliitto LVI-Tu:n ja teknisen kumppanimme Faros & Com Oy:n kanssa.

Pyykönen kertoo, että koulutuksen työstäminen on ollut opettavainen matka. – Siitä iso kiitos kumppaneille, joiden suhteen valintamme ovat osuneet nappiin. Toivon, että hyvä fiilis näkyy lopputuloksessa, jonka tulemme näillä näkymin avaamaan käyttäjille vuoden vaihteessa.

Pyykösen suurin toive on, että MUTSI herättäisi esihenkilöt siihen, ettei ihmisiä saa unohtaa muutosten pyörteissä. – Toivottavasti koulutus tarjoaa myös oivalluksen siitä, että muutosmatka kannattaa aina suunnitella hyvin ja että ihmiset tarvitsevat erilaista tukea muutoksen eri vaiheissa.

 

Teksti: Mia Heiskanen

 

Copyright © 2020 Viestintätoimisto Commia | Tietosuojaseloste
Design: By Joan