Lehdistötiedotteet

Täyssähköauto on nyt yrityspäättäjien ykkösvalinta

Tämä käy ilmi ALD Automotiven tuoreesta asiakastutkimuksesta, johon vastasi 151 yrityspäättäjää. Komponenttipula, pidentyneet autojen toimitusajat ja markkinoiden epävarmuus korostavat nyt entisestään asiakaspalvelun laadun ja asiantuntijuuden merkitystä.

ALD:n Key Accounts Team Lead Anton Ryytty on tyytyväinen syyskuussa tehdyn yrityspäättäjätutkimuksen tuloksiin.

-Olen iloinen siitä, että haastavista ajoista huolimatta ALD:n asiakastyytyväisyyden kokonaisarvosana on pysynyt kiitettävällä tasolla. Erityisesti mieltä lämmittää se, että asiakkaiden kokemus ALD:n asiakasyhteyshenkilöistä on erinomaista, vastaajat tuntevat oman yhteyshenkilönsä nimeltä, ja palvelukokemukseen yhdistetään sanat ammattitaito, asiantuntemus, yhteistyön sujuvuus ja tavoitettavuus.

Sähköauto on kiilannut ykköseksi

Merkittävin muutos edellisvuoteen verrattuna on tapahtunut käyttövoimien painotuksissa. – Käyttövoiman merkitys yritysten autopolitiikassa on kasvanut selkeästi vuoden aikana, ja jopa 52 % päättäjistä kertoo painottavansa täyssähköautoja autopolitiikassa. Sähköauto on nyt siis ensimmäistä kertaa siirtänyt ladattavat hybridit kakkossijalle, Ryytty kertoo.

Ryytyn mukaan tulos on linjassa yritysten ympäristövastuupainotusten kanssa.
– Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu nostavat yhä enenevässä määrin päätään yritysten agendalla ja se näkyy myös autopolitiikan painotuksissa. Sähköautojen ja ladattavien hybridien valinnan mahdollistaminen henkilöstölle on näkyvä keino pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä.

EU:n CSRD-direktiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive) kiristää entisestään yritysvastuuta ja päästöjä koskevaa ESG-raportointia vuodesta 2024 alkaen. Se tarkoittaa, että yritysten on kerrottava toimistaan uusien standardien, kuten kestävää rahoitusta luokittelevan taksonomiakriteeristön mukaan ja raportoitava tulokset julkisesti. – Uskon, että se tulee entisestään painottamaan yritysten autopolitiikkaa kohti täyssähköautoa. Iso merkitys on myös latausinfran kehityksellä ja sähköautovalikoiman laventumisella, joissa molemmissa tapahtuu positiivista kehitystä.

Yritysautoilun asiantuntijuudella on merkitystä

Yritysten on oltava nyt todella hereillä autopolitiikan suhteen. Kyselyn vastausten perusteella yrityspäättäjät kaipaavatkin työsuhdeautoilun kumppanilta aktiivista viestintää ja konsultointia. – Se korostaa entisestään ALD:n asiantuntijuuden ja nimettyjen yhteyshenkilöidemme merkitystä. Se on meille positiivinen haaste, sillä palvelumme ytimessä on taklata yhdessä yritysasiakkaiden haasteet autoilun myllerryksissä ja muuttuvissa tilanteissa, Ryytty painottaa.

 

 

Copyright © 2020 Viestintätoimisto Commia | Tietosuojaseloste
Design: By Joan