Sisällöntuotanto

Hiilineutraali yhteiskunta tarvitsee vastuullisia rakennusalan tuotteita

Ilmastonmuutos on uhka, jonka torjuminen vaatii nopeita toimenpiteitä. Hallitus onkin asettanut kunnianhimoisen tavoitteen, jonka mukaan Suomi on hiilineutraali yhteiskunta vuonna 2035. Hiilineutraalilla rakentamisella ja rakennusmateriaalien tuotekehityksellä on merkittävä rooli yhtälössä. Hiilineutraali kivivillaeriste PAROC® Natura Lana on hieno esimerkki vastuullisesta tuotekehityksestä.

Rakennusalalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat noin puolet maapallon luonnonvaroista sekä tuottavat yli kolmanneksen globaaleista kasvihuonepäästöistä ja jätteistä. Ei siis ihme, että rakentaminen on nostettu hallituksen tiekartassa keskeiseksi fokusalueeksi, jonka avulla Suomi on hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Paroc Owens Corning näyttää suuntaa.

Kivivilla on ilmastopositiivinen

”Rakennusmateriaalien osuus rakennuksen elinkaaren aikaisista hiilidioksidipäästöistä on merkittävä. Fakta on myös se, että valtaosa rakennusmateriaalien aiheuttamista päästöistä syntyy valmistusvaiheessa. Paroc Owens Corningin tavoitteena on puolittaa tuotannossa syntyvät hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä”, kehityspäällikkö Susanna Tykkä-Vedder Paroc Owens Corningilta kertoo.

”Rakennusten hyvä eristäminen on jo ilmastoteko” Tykkä-Vedder toteaa. ”Eristeiden valmistuksen aikaiset päästöt voi kuitata jo ensimmäisten käyttökuukausien aikana lämmityksessä säästetyn energian kautta. Kun tarkastellaan koko rakennuksen elinkaarta, on Paroc-kivivillan valmistuksen päästöjen suhde käytön aikana säästettyihin päästöihin satakertainen”

Paroc® Natura Lana on hiilineutraali

Paroc kääntää kaikki kivet löytääkseen uusia keinoja hiilijalanjälkensä pienentämiseen. ”Uusimpana innovaationa olemme tuoneet markkinoille hiilineutraalin Paroc® Natura Lanan, jonka valmistuksessa käytämme vähähiilistä sulatusmenetelmää, uusiutuvaa sähköä, kierrätysmateriaaleja sekä CO2-kompensaatiota. Käytännössä tuotteen valmistusaikaiset päästöt ja raaka-aineet on ensin minimoitu ja jäljelle jääneet päästöt kompensoitu Gold Standard sertifioitujen ilmastohankkeiden kautta, joissa päästöjen vähennystä haetaan alueilla, missä niitä eniten tuotetaan. Uusi tuote on erinomainen valinta, jolla voi edistää yhteiskuntamme kannalta merkittävää hiilineutraalia rakentamista”.

 

 

 

 

Copyright © 2020 Viestintätoimisto Commia | Tietosuojaseloste
Design: By Joan