Sisällöntuotanto

Kohti turvallisempia savupiippuja

Savupiippuihin ja tulisijoihin liittyviä rakennuspaloja tai vaaratilanteita oli sisäministeriön mukaan 779 vuonna 2016. Tulisijoista ja hormeista aiheutuu Suomessa vuosittain jopa miljoonien eurojen vahingot. Uusi savupiippuasetus lisää savupiippujen turvallisuutta ja vähentää näin vahinkotapahtumien määrää.

Ympäristöministeriö antoi vuoden 2018 alussa asetuksen savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta. Asetuksen tavoitteena on pienentää savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekä käytön ja huollon puutteista ja käyttövirheistä johtuvien vahinkotapahtumien määrää.

Kysyimme asiantuntijanäkemystä savupiippuasetuksesta Härmä Airilta, Suomen johtavalta valmispiippujen valmistajalta.
– Mielestämme oli välttämätöntä, että savupiippuasetus keskittyy paloturvallisuuteen, sillä rakennuspaloja on syttynyt hormeista luvattoman paljon. Erinomaista on myös se, että asetus ohjaa nyt myös suunnittelijoiden työtä, sillä aiemmin savupiipuille oli olemassa Suomen Rakennusmääräyskokoelma E3 Pienet savuhormit, joka korvattiin nyt uudella Ympäristöministeriön asetuksella savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta, myynti- ja markkinointijohtaja Jari Hautala taustoittaa.

Suunnittelu yhä tärkeämpää

Uusi asetus on luonut tiukemmat säädökset ja velvoitteet savupiippujen suunnittelulle. Savupiipun toteutusta varten laadittavissa erityissuunnitelmissa tulee esittää kohdekohtaiset suunnitelmat perustuksista aina läpivienteihin Ympäristöministeriön asetuksen 745/2017 mukaisesti.
– Pääsuunnittelijan, rakennesuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti suunniteltava savupiippu läpivienteineen, sen perustus tai muu alusrakenne, kannatus ja pystysuoruus sekä puhdistusluukut ja yhdys- sekä liitinhormit ja lisälaitteet siten, että saavutetaan siihen liitetyn tulisijan toiminnan tarvitsema veto, rakenteellinen kestävyys, tiiveys ja käyttöikä. Hautalan mukaan ensin julkaistiin Ympäristöministeriön asetus, jonka jälkeen tehtiin kansalliset SFS-standardit, josta työstetään tällä hetkellä RIL-opasta pienille savupiipuille.
– Paroc ja Härmä Air ovat olleet mukana kirjoittamassa edellä mainittua opasta, joka on lähdössä lausuntokierrokselle kesäkuussa. Opas julkaistaan vielä tämän vuoden aikana, Hautala selvittää.

Suomessa tiukin savupiippuluokitus

Ympäristöministeriön asetuksen myötä Suomessa on otettu käyttöön EU:n tiukimmat vaatimukset. Se tarkoittaa, että kaikissa kuivaa polttoainetta käyttävissä tulisijoissa (puu, pelletti jne.) vaaditaan T600-luokitus. Märkiä polttoaineita käyttävissä tulisijoissa voidaan käyttää pienempää paloluokkaa. Rakennusfyysisesti se tarkoittaa, että savupiipun eristerakenteiden on oltava entistä paremmin eristäviä ja lämpöä kestäviä.

Hautala muistuttaa, että taustalla on myös rakentamismääräysten tiukentuminen energiatehokkaammaksi paksumpien ja tiiviimpien rakenteiden kautta.
– Kun rakennuksia eristetään ja tiivistetään enemmän, edellytetään savupiipulta huomattavan paljon turvallisempaa rakennetta.

Teksti: Commia

Copyright © 2020 Viestintätoimisto Commia | Tietosuojaseloste
Design: By Joan