Sisällöntuotanto

Geneset Powerplants erbjuder generatorlösningar från små till containers

Geneset Powerplants Oy har levererat energilösningar nästan 30 år. I bolagets verksamhet ingår reservkraft, som produceras med dieaselgeneratorer, tilläggsutrustning, som drivs med hydraulik samt lokal energiproduktion baserad på förgasad biomassa.

– Vi tillverkar, importerar och säljer generatorer inom effektområdet 5–3 000 kVA. Vi installerar, utför provdrift och utbildar efter behov – även vid nyckelfärdiga produkter, berättar Genesets verkställande direktör, Harri Uusi-Rajasalo.

Bolagets reservkraftskunder utgörs huvudsakligen av sjukhus, processindustri, kraftverk, teleoperatörer och banker. – Vi levererar övergripande reservkraftslösningar i storleksklassen 5–3 000 kVA och för dessa använder vi oftast Volvo Pentas motorer. En dieselgenerator kan installeras i ett rum i en byggnad eller i en container som placeras utanför byggnaden, förklarar Kari Kulju, som ansvarar för bolagets export.

Till Genesets produktutbud hör också hydrauldriven tilläggsutrustning, såsom generatorer, svetsmaskiner, högtryckspumpar och kompressorer. – Tilläggsutrustningen gör t.ex. en servicebil eller arbetsmaskin i dessa avseenden autonom. Det behövs bara ett hydraulsystem för att koppla utrustningen, tillägger Kulju.

Lösningar för energiproduktion från förnybara energikällor

Geneset utvecklar och levererar också förnybara energikällor, dvs. energiproduktlösningar som baseras på förgasad biomassa, med vilka det är möjligt att lokalt producera värme och elektricitet i bl.a. mindre tätorter och i glesbygds företag samt på lantgårdar. En basenhet producerar ca 150 kW elektricitet och 250 kW värme. Enligt Uusi-Rajasalo är systemet lätt att styra och det går att ansluta sol- och vindenergi.

Text: Mia Heiskanen

www.geneset.com

Copyright © 2020 Viestintätoimisto Commia | Tietosuojaseloste
Design: By Joan