Sisällöntuotanto

Siivouspalveluiden ulkoistaminen sujuvoittaa kunnan arkea

Se, että kunnalla tai sotemaakunnalla on järjestämisvastuu palveluista ei tarkoita, että kaikki pitää tehdä itse. Siivouspalvelujen ulkoistaminen on hyvä esimerkki palvelusta, joka tuo moninkertaiset hyödyt kunnan ja kuntalaisten arkeen. Kysyimme Palmiasta, mitä se käytännössä tarkoittaa?

Palmia on otollinen taho valottamaan siivouspalveluiden ulkoistamista, sillä Palmian siivousalan ammattilaiset siivoavat päivittäin yli miljoona neliötä kouluissa, päiväkodeissa, terveydenhoitotiloissa, sairaaloissa, kirjastoissa, pääkonttoreissa, toimistoissa ja monissa muissa kiinteistöissä Etelä-Suomen alueella.

Kunnilla onkin aluepäällikkö Pauli Päiviön mukaan monta hyvää syytä ulkoistaa siivouspalvelunsa. – Ulkoistamalla siivouspalvelut osaavan ja riittävän ison toimijan hoidettavaksi, kunta kykenee varmistamaan siivoustyöntekijöiden saatavuuden kaikissa tilanteissa. Omia, usein niukkoja resursseja ei ole myöskään tarve käyttää siivoustyöntekijöiden rekrytointiin ja koulutukseen, kun ne hoituvat palveluntuottajan toimesta. Kun sijaisjärjestelytkin sujuvat, taataan palvelutuotannon tasalaatuisuus myös loma-aikoina. Ulkopuolinen palveluntuottaja on myös ajan tasalla toimialan uusista innovaatioista, joilla voidaan tuoda kustannustehokkuutta arjen työhön. Palveluntuottajan vastuullinen ja ympäristöarvot huomioiva toiminta on sekin mielestäni tärkeä lisäarvo.

Aina askeleen edellä

Karkkilan kunnassa siivouspalveluiden kohde-esimiehenä toimiva Johanna Volens on yhtä mieltä kollegansa kanssa. –  Meillä on Palmiassa pitkät perinteet siivouksen asiantuntijatyöstä: tunnemme välineet ja materiaalit, panostamme henkilökunnan perehdytykseen ja koulutukseen, jotta he puolestaan pitävät yllä korkeaa laatutasoa siivouskohteissamme.

Volens tiimeineen vastaa Karkkilan kunnan 26 kohteen siivouspalveluista. – Kierrän kohteita päivittäin ja teen näin jatkuvaa laadunseurantaa. Samalla voin olla kasvokkain läsnä asiakkaan ja tiimimme arjessa. Se on paras tapa ennakoida ja varmistaa, että olemme aina askeleen edellä. Viestintäkin sujuu näin luontaisesti asiakaskohteiden käyttäjien suuntaan.

Volens kertoo, että Karkkilan kunta halusi nimenomaan, että Palmian kohde-esimies keskittyy vain heidän siivouskohteisiinsa. – Arvostan sitä, sillä se antaa minulle ja tiimilleni erinomaiset edellytykset onnistua päivittäisessä työssämme.

Aallonharjalla digitaalisuudessa

Päiviö muistuttaa, että Palmian kaltaisella toimijalla on usein myös kuntatoimijoita paremmat edellytykset seurata aallonharjalla toimialan kehitystä ja tuoda innovatiivisimmat ratkaisut siivoustyön arkeen. – Olemme viime vuosina tuoneet vahvasti robotiikkaa ja digitalisaatiota perinteisen siivoustyön tueksi sekä kehittäneet ekologisia palveluja.

Palmia onkin ottanut Suomessa ensimmäisenä käyttöön digitaalisen siivouspalveluiden toiminnanohjausjärjestelmän, joka lisää tehoa eritoten suurissa kiinteistökokonaisuuksissa, joissa tilojen käyttö on usein vaihtelevaa ja joihin asiakas kaipaa läpinäkyvyyttä töiden etenemisestä ja häiriötilanteista. – Digitaalinen työkalumme on uudenlainen tapa seurata siivoustyötä ja tuottaa asiakkaillemme reaaliaikaista tietoa tilojen siisteyden ylläpidosta. Digitaalinen toiminnanohjausjärjestelmä sujuvoittaa kokemuksemme mukaan myös uusien työntekijöiden perehdytystä.

Kokonaisvaltaisesti vastuullista toimintaa

Palmia käyttää palveluita tuottaessaan pääsääntöisesti ympäristömerkittyjä aineita ja välineitä mm sataprosenttisesti kierrätetyistä raaka-aineista valmistettuja mikrokuitupyyhkeitä.

Kemikaaliton siivous on konkreettinen esimerkki Palmian ympäristöarvot huomioivista palveluista.  – Kemikaalittomassa siivouksessa perinteinen puhdistusaine korvataan suodatinjärjestelmän avulla käsitellyllä vedellä, josta on poistettu suolat ja kaikki mineraalit. Menetelmä on ympäristöystävällinen, turvallinen ja vastuullinen valinta tilojen käyttäjille ja siivousalan ammattilaisille.

Volens nostaa vastuullisuuteen liittyen esiin myös työntekijöiden hyvinvoinnin ja rekrytointikäytännöt. – Olen iloinen siitä, että Palmiassa panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Koen oman työni kannalta merkityksellisenä myös sen, että palkkaamme siivoustyöntekijöiksi nuoria kesätyöntekijöitä ja opiskelijoita, joille voimme olla ensimmäinen työpaikka.

 

Teksti: Mia Heiskanen

 

Copyright © 2020 Viestintätoimisto Commia | Tietosuojaseloste
Design: By Joan