Sisällöntuotanto

Poikkeuksellisen merkityksellinen kesätyö

Johanna Kaunismäki on kulkenut Ykköskoti Henrikin arjessa harjoittelijasta, keikkatyöntekijäksi ja jo toistamiseen kesätyöntekijäksi. Ohjaajan työ mielenterveyskuntoutujien rinnalla on koulinut Johannaa paitsi ammattilaisena, myös ihmisenä.

Ykköskodit ovat Mehiläisen sosiaalipalveluihin kuuluvia yksiköitä, jotka tarjoavat kuntouttavaa palveluasumista sekä tehostettua ympärivuorokautista asumista mielenterveyskuntoutujille. – Ykköskoti soveltuu eri-ikäisille mielenterveyskuntoutujille, jotka hyötyvät aktiivisista kuntouttavista toimista. Suurin osa Ykköskoti Henrikin asukkaista on nuoria aikuisia, joiden kuntoutumisen tavoitteena on hyvä ja mahdollisimman itsenäinen elämä. Asukkaiden haasteiden kirjo on moninainen, ja osalla on kyse taitojen ja itseluottamuksen keruusta turvallisessa ympäristössä, yksikönjohtaja Harri Mänttäri kertoo. Ykköskodeissa työskentelee ohjaajina lähihoitajia, sosionomeja ja sairaanhoitaja. – Vakituisen henkilöstön lisäksi kullakin yksiköllä on verkosto keikkatyöntekijöitä, ja kesäisin tarjoamme työmahdollisuuksia kesätyöntekijöille.

Mänttärin mukaan polku kulkee useimmiten niin, että opiskelija tulee ensin harjoittelemaan käytännön työtä, jonka jälkeen hän jatkaa keikkarina ja kesätyöntekijänä. Urapolku voi parhaassa tapauksessa johtaa jopa vakituiseen työsuhteeseen. – Johanna on hyvä esimerkki tekijästä, joka osoittanut meille suvereenisti osaamisensa ja huippuasenteen ohjaajan työhön. Olemme iloisia siitä, että saamme hänet meille jälleen kesätöihin!

Perspektiiviä työhön ja elämään

Johanna opiskelee parhaillaan kolmatta vuotta terveydenhoitajaksi. – Ensikosketukseni Ykköskoti Henrikiin sain päihde- ja mielenterveyskuntoutuksen opintojakson harjoittelusta. Se jännitti, sillä minulla ei ollut aiempaa kokemusta mielenterveystyöstä. Harjoittelu oli kuitenkin todella positiivinen kokemus. Sain työn ohjausta ja tukea kollegoilta sekä uutta ammatillista näkökulmaa. Oli siis hyvin helppo päätös jatkaa sen jälkeen keikkatyöntekijänä.

Työ on antanut Johannalle uutta perspektiiviä monella tasolla. – Mielenterveys on keskeinen osa ihmisen terveyttä, joten koen, että täältä saamani opit hyödyttävät minua jatkossa, teinpä millaisia töitä tahansa. Ykköskoti onkin antanut minulle erinomaiset eväät tulevaisuuteen, sillä hyvä työpaikka on sellainen, joka koulii sinua myös ihmisenä, ei pelkästään ammattilaisena.

Kesätyö toi enemmän vastuuta

Keikkatyön jälkeen Johannalle tarjottiin Henrikistä kesätyötä, jonka hän otti ilolla vastaan. – Kesätyö antoi mahdollisuuden tehdä asukkaiden parissa entistä suunnitelmallisempaa työtä. Se toi mukanaan enemmän vastuuta, mutta koin, että pääsen näin kokeilemaan ammatillisia siipiäni. Kesä oli ihana tilaisuus rikastuttaa asukkaiden arkea kivalla tekemisellä. Teimme retkiä ja piknikkejä, kävimme uimassa ja söimme valtavan määrän jäätelöä, Johanna nauraa.

Luottamussuhteen rakentuminen antoisinta

Vaikka työ on hetkittäin haastavaa, parasta siinä on luottamussuhteen rakentaminen asukkaisiin. – Merkityksellisintä on se, että voin olla toisen ihmisen tukena haastavissa elämäntilanteissa ja antaa hänelle toivoa. Asukkaiden arjen onnistumiset tuottavat myös paljon iloa.

Johannan mukaan työ vaatii pitkäjänteisyyttä, avoimuutta, kykyä kohdata erilaisia ihmisiä eri elämäntilanteissa, läsnäoloa, rohkeutta kohdata haasteita ja jämäkkyyttä. – Hyvät vuorovaikutustaidot ja avoin mieli ovat mielestäni keskeisiä ominaisuuksia tässä työssä.

Iso merkitys on myös työyhteisön yleisellä fiiliksellä. – Ykköskoti Henrikissä oli mahtava yhdessä tekemisen meininki ja minut otettiin jo harjoittelujaksolla osaksi työyhteisöä. Odotankin innolla, että voin tulevana kesänä tuoda entistä vahvemmin terveydenhoitajan näkökulmaa asukkaiden arkeen.

Mänttäri komppaa Johannaa. – Ihmisten kohtaaminen, läsnäolo ja kuunteleminen ovat työmme ydintä ja se näkyy myös siinä, miten otamme uudet ihmiset mukaan työyhteisöömme. Jokainen uusi työntekijä avaa uuden ikkunan ja tuulettaa ajatuksiamme. Terveys ja hyvät elämäntavat koskettavat meitä jokaista, joten minulle sopii vallan hyvin, että Johanna puhuu asukkaillemme ravitsemuksen ja liikunnan merkityksestä osana mielenterveyskuntoutusta ja hyvää elämää.

 

Teksti: Mia Heiskanen

 

 

Copyright © 2020 Viestintätoimisto Commia | Tietosuojaseloste
Design: By Joan