Sisällöntuotanto

Why not Vantaa: Kansainvälisyys on vahvuus yrityskentässä

Orlandolla on itselläänkin yrittäjätausta.Hän perusti tilitoimiston vuonna 2005 ja kasvatti sen kymmenessä vuodessa 15 työntekijän työpaikaksi. Hän on toiminut myös hotellialan yrittäjänä yhdessä miehensä kanssa. – Olen kokenut yrittäjyyden arjen haasteet, joten tätä taustaa vasten luottamustehtävissä on ollut helpompi ottaa kantaa yrittäjien kokemiin epäkohtiin paikallisesti ja valtakunnallisesti, hän toteaa.

Orlando onkin toiminut pitkään pääkaupunkiseudun ja Vantaan Yrittäjien puheenjohtajana sekä kaupungin luotttamustehtävissä. Tällä hetkellä hän työskentelee Suomen Naisyrittäjien toimitusjohtajana.

Metropolialue vai yksittäisen kaupungin vahvuudet?

Pääkaupunkiseudusta viritellään metropolialuetta, jossa korostetaan Helsingin, Espoon ja Vantaan välistä yhteistyötä. Millaisena Orlando näkee yksittäisen kaupungin yritysprofiilin merkityksen versus metropolialue? – Molemmilla on merkitystä ja oma roolinsa vaikuttamistyössä. Kun haluamme profiloida koko pääkaupunkiseutua kansainvälisesti, on tärkeää, että Helsinki, Espoo ja Vantaa yhdistävät voimansa. Näin meillä on isommat muskelit kilpailla Kööpenhaminan ja Tukholman rinnalla, kun houkuttelemme pääkaupunkiseudulle kansainvälisiä yrityksiä ja toimijoita. Yhtälössä on myös tärkeää, että Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat kukin elinvoimaisia kaupunkeja, joiden yritykset täydentävät sopivasti toisiaan. Vantaa kasvattaa työpaikka-alueitaan aivan Helsingin kyljessä, joten meidän on kyettävä tarjoamaan yksilöllisiä ja erottuvia kilpailutekijöitä yrityksille. Se tarkoittaa toimivia yrityspalveluita ja panostuksia kaikkein pienimpienkin yritysten toiminta- ja kasvuedellytyksiin. Paras kasvupotentiaali löytyy kuitenkin pk-yrityksistä.

Sijainti, sijainti ja sijainti

Mitkä ovat Orlandon mielestä Vantaan vetovoimatekijöitä yrityksille? – Sujuva liikenne ja helposti saavutettavat kaupunkikeskustat. Sijainnilla ja toimivilla liikenneyhteyksillä on iso merkitys bisnekselle. Helsinki-Vantaan lentokenttä on Vantaan vahvuus, mutta ei sovi unohtaa myöskään Tikkurilan rautatieasemaa, joka on yksi Suomen vilkkaimpia liikenneasemia, eikä Dixin matkakeskusta kattavine bussiyhteyksineen. Tikkurilasta onkin kehittynyt merkittävä julkisen liikenteen solmukohta pääkaupunkiseudulla. Kehärata on loistava, mutta itse odotan ratikkaa, joka tekee mielestäni Vantaasta vielä enemmän kaupungin. Huippua olisi, jos voisimme jonain päivänä matkustaa ostoksille Helsingistä Jumboon ratikalla!

-Vantaalla on myös tilaa ja siksi tänne onkin sijoittunut paljon kaupan-, varastoinnin ja logistiikka-alan yrityksiä. Ja voisiko olla, että Aviapoliksen ja Vehkalan kaltaisilla uusilla työpaikka-alueita on joku yhteys siihen, että Vantaalle on syntynyt viime vuosina enemmän uusia työpaikkoja muuhun pääkaupunkiseutuun verrattuna?

Maahanmuuttajat perustavat yrityksiä

Moni ei ehkä tiedä, että Vantaa on Suomen kansainvälisin kaupunki, jossa puhutaan eniten eri kieliä. – Monikulttuurisuus edellyttää monikielisiä julkisia palveluja, jolloin se on kustannus, mutta yrityskentässä se pitäisi mielestäni nähdä positiivisena mahdollisuutena. Vantaa erottuu pääkaupunkiseudulla siinä, että kaupunkiin on syntynyt paljon maahanmuuttajien perustamia yrityksiä. Kiinnostusta löytyy, sillä maahanmuuttajien osuus YritysVantaan yritysneuvonnan kävijöistäkin on jo 40 prosenttia. Vantaa Yrittäjätkin on asettanut tavoitteeksi saada toimintaan mukaan maahanmuuttajataustaisia yrittäjiä, sillä he voisivat todella hyötyä verkostoitumisesta muiden yrittäjien kanssa.

Lisää kivijalkamyymälöitä kiitos!

Orlandolla on takana pitkä rupeama Yrittäjien luottamustehtävissä ja hän kertoo väistyvänsä Vantaan Yrittäjien puheenjohtajan paikalta 2020 alussa. – Toivon, että yrittäjäjärjestöt nähdään Vantaalla jatkossakin yhteistyötahoina, jotka rakentavat positiivisella otteella yhdessä kaupungin kanssa yrittäjien toimintaedellytyksiä. Yrittäjyys on tällä hetkellä hyvässä nosteessa eritoten nuorten keskuudessa, joten momentum kannattaa hyödyntää!

Kehitettävääkin löytyy. – Toivoisin, että kaupunki huomioisi paremmin pienyrittäjät hankinnoissa ja kaupunkisuunnittelussa. Pienyrittäjillä tulisi olla paremmat mahdollisuudet osallistua kaupungin julkisiin kilpailutuksiin. On hienoa, että Vantaalla on tällä hetkellä kova rakennusbuumi, mutta kauppakeskusten korkea vuokrataso sulkee valitettavan usein pois pienyrittäjät. Uusiin asuintaloihinkin voitaisiin suunnitella enemmän kivijalkamyymälöitä, jotka elävöittäisivät kaupunkikuvaa ja loisivat uusia liiketoimintamahdollisuuksia pienyrittäjille.

Teksti: Mia Heiskanen

Copyright © 2020 Viestintätoimisto Commia | Tietosuojaseloste
Design: By Joan